GEBRUIKSVOORWAARDEN

Disclaimer
Deze website is eigendom van Hamlet nv, Kerkstraat 77, 9120 Vrasene,
BTW-nr.: BE 0414 751 214, email: info@hamlet.be

DISCLAIMER

Op het gebruik van deze website (www.hamlet.be) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Hamlet nv streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Hamlet nv niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hamlet nv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Hamlet nv en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
Hamlet nv garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Hamlet nv te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Hamlet nv heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Hamlet nv aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Hamlet nv zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Hamlet nv daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.


Bescherming van de persoonsgegevens
De ontvangen gegevens worden opgenomen in de bestanden van Hamlet nv en dienen enkel om gevolg te geven aan aanvragen en gebruikers verder op de hoogte te houden van onze activiteiten. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, zoals gewijzigd door de wet van 11 december van 1998, heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te weigeren, toegang tot deze gegevens te krijgen en de verbetering ervan te verzoeken. Indien u gebruik wilt maken van deze rechten kan u contact opnemen met de firma Hamlet nv. Op deze site gebruikt Hamlet nv cookies. Cookies zijn kleine bestanden die verstuurd worden door de internetserver en die zich op de vaste schijf van uw computer installeren. Het cookie wordt gebruikt om de website in de taal van de gebruiker weer te geven.


Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Deze gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de site vallen onder het Belgisch recht. Elk geding zal uitsluitend beslecht worden door de bevoegde Belgische rechtbank.

Het ODR platform (Online Dispute Resolution)
http://ec.europa.eu/odr/