• Over Hamlet
 • Over Hamlet
 • Over Hamlet

Over Hamlet

Hamlet kort: feiten & de troeven waarop u kunt rekenen

Familiebedrijf met een passie voor de zoete verwenning sinds 1956 

In 1956 schreef Alfred Geltmeyer de eerste lijnen van het Hamlet verhaal. Vanuit een kleine bakkerij in het centrum van Vrasene (België) startte hij een bescheiden zoetwarengroothandel. Toen de 3 kinderen in het bedrijf kwamen, kozen ze voor een uitbreiding met eigen chocoladeproductie.
Vandaag delen alle medewerkers elke dag dezelfde passie: u de lekkerste chocolade en zoetwaren bieden. Elke dag opnieuw.


Een rijke Belgische chocolade-traditie

Nergens anders dan in België vindt men zo’n kwaliteit en verscheidenheid aan chocoladeproducten. Hamlet werkt trouw aan die Belgische chocolade-traditie. Dat betekent voor u lekkere en visueel aantrekkelijke producten. 
U kunt kiezen uit pralines, truffels, chocolade chips, tabletten, chocolade figuurtjes en smeltchocolade
 

Innovatie met de vinger aan de pols

Hamlet volgt de trends in de wereld op de voet. Dagelijks werkt het innovatie-team aan nieuwe, innoverende producten en verpakkingen.
Uw vaste contactpersoon brengt u regelmatig op de hoogte van de laatste nieuwigheden. 

Paasfiguurtjes
 

Continue focus op kwaliteit & controle

Voor alle producten wordt traceability gegarandeerd. Tussen de ontvangst van de ingrediënten en de levering aan uw deur wordt de productie meerdere keren gecontroleerd op recept, afwerking, verpakking, temperatuur, enz. Labo analyses worden op regelmatige tijdstippen uitgevoerd. Daarnaast organiseert Hamlet op regelmatige basis  veiligheids-, kwaliteits- en ethische audits. 
 

Eigen logistiek centrum voor een stipte en correcte service

Uw klantencontact op het hoofdkantoor is uw beste gesprekspartner. Hij of zij leert uw wensen kennen en zorgt dat deze ingevuld worden. Op tijd en correct. 

Meer info
 

Twee productiecentra produceren dagelijks tot 25 ton chocolade

De productiecentra dragen kwaliteit hoog in het vaandal. Een in-house R&D team werkt er dagelijks aan nieuwe producten. Continue opleidingen en investeringen in een ultramodern machinepark bezorgen de bedrijven een state of the art status. 

A&A chocolaterie

 • Productie van seizoensproducten, chocoladefiguren en tabletten.

 • Geschenkverpakkingen.

 • IFS gecertificeerd  (Higher level).

 • BRC gecertificeerd (Grade A).

 • Capaciteit : 15+ ton/dag.

Certificeringen 

Pralinart

 • Productie van Belgische pralines.

 • IFS gecertificeerd  (Higher level).

 • BRC gecertificeerd (Grade A).

 • Capaciteit : 10+ ton/dag.

Certificeringen 

Hamlet hoofdkantoor & logistiek centrum 

 • €90.000.000 omzet.

 • IFS logistics gecertificeerd (Higher level).

 • 10.000m2.

 • Plaats voor 9.500 paletten.

 • Transport met eigen gekoelde vrachtwagens in België (constant gelogd).

 • Transport met gecertificeerde partners buiten België. 
   

Samen maken we maatwerk

U heeft specifieke wensen wat betreft product of verpakking ? Wenst een Hamlet product onder uw merk op de markt te brengen ? 
U vindt in Hamlet een luisterend oor en een hard werkend team. Vertel ons uw wensen. Wij doen ons best om ze voor u te realiseren.

Pralines, truffels, chocolade chips, tablettenchocolade figuurtjes en smeltchocolade
 

Levendige aandacht voor duurzaamheid

Wie met natuurlijke producten werkt, doet ook graag een extra inspanning als het op duurzaamheid aankomt, zo ook bij Hamlet.

 • Zonnepanelen zorgen voor een maximale eigen energievoorziening.

 • Frequentiegestuurde persluchtgroepen zorgen voor extra energiebesparing.

 • Chocoladeleidingen zijn extra geïsoleerd zodat er geen toegevoegde warmte verloren gaat.

 • Productiewarmte wordt hergebruikt voor de verwarming van de gebouwen.

 • Koelgroepen worden voorzien van free-cooling, zodat vrij beschikbare energie maximaal wordt gebruikt.

 • Gesloten koelcircuits voorkomen onnodige verspilling.

 • Buiten de productieomgeving voorkomt verlichting op basis van bewegingsmelders onnodig energieverbruik.

 • Regenwater wordt gerecupereerd voor sanitaire doeleinden.

 • Vrachtwagens voldoen aan Eur-5 normering om milieubelasting te minimaliseren.

 • Verschillende afvalstromen worden gescheiden om maximale recyclage toe te laten.

 • Nieuwe investeringen worden vooraf besproken met een milieucoördinator zodat reeds tijdens de conceptfase zorg voor duurzaamheid in de plannen wordt opgenomen.
   

Certificeringen

Elk van de productiebedrijven kan belangrijke certificeringen voorleggen. IFS, BRC, IFS Logistics
A&A chocolateriePralinart, Hamlet
 

BRC

In 1998 ontwikkelde het British Retail Consortium (BRC) een voedselveiligheidsnorm, de BRC standaard. De BRC standaard is gebaseerd op de HACCP beginselen en stelt een aantal aanvullende eisen over een aantal onderwerpen, waaronder:

 • De betrokkenheid van het hoger management.

 • Het voedselveiligheidsplan.

 • De productiefaciliteiten.

 • Productbeheersing.

 • Procesbeheersing.

 • Personeel.
   

HACCP

HACCP, de afkorting voor Hazard Analysis and Critical Control Points, is een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen. De Nederlandse vertaling is: gevarenanalyse en kritieke controlepunten. Bedrijven die zich bezighouden met de bereiding, verwerking, behandeling, verpakking, vervoer en distributie van levensmiddelen dienen hierdoor alle aspecten van het productieproces te identificeren en op gevaren te analyseren. Dit controleproces, uitgaande van de Europese Unie, wil ervoor zorgen dat het productieproces van alle voedingsmiddelen gepaard gaat met zo weinig mogelijk risico op besmetting. 

De 7 kernpunten van een HACCP-systeem:

 1. Inventariseer alle potentiële gevaren.

 2. Stel de kritieke beheerspunten (CCP's) vast, de punten in het proces waar het risico kan worden voorkomen of beperkt.

 3. Geef per CCP de kritieke grenzen aan.

 4. Stel vast hoe de CCP's bewaakt ofwel "gemonitord" worden.

 5. Leg per CCP de correctieve acties vast die moeten leiden tot herstel van de veiligheid.

 6. Pas verificatie toe, een periodieke check om na te gaan of de HACCP aanpak goed werkt.

 7. Houd documentatie en registraties bij. Vastleggen wat je hebt aangepast en hoe.
   

IFS – IFS Logistics

De IFS, International Food Standard, normen werden ontwikkeld voor en door alle betrokken partijen in de bevoorradingsketen die met uniforme normen willen werken om de veiligheid en kwaliteit te waarborgen van voedings- en niet voedingsproducten en de daarmee verbonden diensten.

IFS normen helpen bij het in overeenkomst zijn met alle wettelijk vastgelegde voedings- en niet-voedingsgebonden veiligheids- en kwaliteitsvereisten en biedt gemeenschappelijke en transparante normen voor alle betrokken leveranciers en dienstverleners, evenals een concreet en efficiënt antwoord op de hoge veiligheids- en kwaliteitsverwachtingen van klanten.
 

UTZ certificering

Hamlet biedt ook een selectie UTZ gecertificeerde producten.
UTZ Certified staat voor duurzame landbouw en betere kansen voor landbouwers, hun gezinnen en onze planeet. Het UTZ-programma leert boeren betere landbouwmethoden, verbetert hun arbeidsomstandigheden en helpt hen beter om te gaan met de opvoeding van hun kinderen en de bescherming van het milieu.
Dankzij het UTZ-programma oogsten de boeren betere gewassen, genereren meer inkomsten en creëren betere kansen terwijl het milieu beschermd wordt en de natuurlijke hulpbronnen van de aarde worden gevrijwaard. Nu en in de toekomst. En dat smaakt een stuk beter.

 

ETI code

HAMLET works according to the principles of the ETI code.

 

Meer weten ?

U heeft een vraag ? U zou ons willen ontmoeten ? Aarzel niet ons te contacteren. Wij willen u graag helpen.
Bel ons  +32 (0)3 750 99 50
Mail ons met dit contactformulier

naar top